Thứ Hai, 28 tháng 5, 2012


  

    


  * Tự hồi sinh
       - Chỉ dành cho Nga My Phật Gia
       - Nga My Phật Gia tự hồi sinh trong phạm vi chiêu thức Đại Bi Chú. 
  * Báo danh tham gia Long Môn Trấn:
       Tự động báo danh tham gia tính năng dự tiệc Long Môn Trấn (nhân vật phải đứng gần NPC Tiểu Nhị - bản đồ Long Môn Trấn).
  *Bơm máu và mana:
       Tự động bơm theo danh sách vật phẩm.
  * Fix một số lỗi nhỏ trong bản auto1.0.6:
       - Tăng khoảng cách giữa 2 lần cho các thông báo của phần mềm Auto Võ Lâm II.
       - Điều chỉnh lại chức năng Thịt nướng.
       - Điều chỉnh chức năng trồng cây Bát Nhã nhỏ.
Tinh năng Autojx2 :
 * Chế tạo (Bánh ngô, Phù, máu, mana ...)
* Trồng cây Tứ Linh..
* Điều chỉnh tính năng Thịt Nướng.
* Điều chỉnh trồng cây Bát Nhã nhỏ, Túi Hạt Giống.
* Điều chỉnh báo danh chiến trường lớn.

* Trồng cây Tứ Linh.
* Trồng cây Bát Nhã lớn.
* Nhấn vào NPC xung quanh, nhặt túi.
* Nhiệm vụ Thịt nướng.
* Tự nhận hồi sinh.
* Chỉnh sửa lỗi: không bị văng khỏi cửa sổ game.
* Thu thập Tài Nguyên Chiến.
* Mở túi và trồng Hạt Giống.
* Trồng Bát Nhã nhỏ.
* Báo danh các chiến trường Nhạn Môn Quan, Thảo Cốc, Thôn Trang, Pháo Đài.
* Đốt Pháo hoa (Pháo hoa phải có sẵn trong hành trang).
* Sử dụng Ngôi Sao May Mắn.
* Nộp Bát Nhã Chứng Thư.
* Hẹn giờ tắt máy.
*Nhấp chuột vào tên nhân vật trên phần mềm sẽ tự động ẩn cửa sổ game(giảm nhẹ cấu hình ,đỡ tốn bộ nhớ ) nhấp chuột trái 2 lần sẽ hiện cửa sổ game

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét