Thứ Hai, 21 tháng 5, 2012

Tổng Hợp Auto VL2 8.0.1 Tai nguyen volam2 ChipAuto-auto Ghtl


Auto võ lâm 2 GiangHồ TL 7.0.9.0

Số lượng người download hiện nay rất lớn nên quá trình download có thể bị lỗi.
Lưu ý sau khi download,chạy file install sẽ tự động tạo thư mục GHTL chứa auto nằm ngoài màn hình nền(Destkop) ví dụ


DOWNLOAD AUTO JX2GIANGHOTL TAI DAY 
Mời các bạn download: 


Minh tiếp tục hướng dẫn sử dụng auto JX2 GIANGHOTL

click file "Giang Hồ TL.exe"


Auto Gianghồ TL cho Võ Lâm II (Update bản 7.0.5.3e)

- tách riêng auto cho mỗi con tha hồ chọn lựa.

Auto :
- Báo danh chiến trường.
- Làm nhiệm vụ Thỏ Nướng.(Yêu cầu chỉnh đúng ngày giờ trên máy để auto làm việc tốt)
- Tự động trồng cây
- đào tài nguyên chiến
-nhặt túi (túi boss Hoàng Kim và túi Trái cây)
- Vượt ải bạn đồng hành (giúp ăn túi thực phẩm khi máu Pet thấp và di chuyển và nhặt rương nếu stick thêm treo acc)
- nộp bát nhã chứng thư

Và những tính năng giúp thuận lợi khi auto :
- đốt pháo
- chế bánh ngô
- bơm máu cho nhân vật khi máu nhân vật < 50%.
- nhận hồi sinh khi cắm treo acc.....

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét